Novinky

Evropská komise uveřejnila konzultační materiál týkající se regulace tvorby indexů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropská komise
  • Konzultace
  • Regulace tvorby indexů
  • Soukromý sektor
  • Legislativa EU
  • Zahraničí EU

Evropská komise uveřejnila dne 5. září 2012 na svých internetových stránkách konzultační materiál týkající se regulace tvorby indexů.

Tento konzultační materiál se zaměřuje na otázky týkající se přijetí společných evropských právních pravidel pro tvorbu indexů. Iniciativa Evropské komise vychází z nedávných odhalení možných manipulací s LIBOR, EURIBOR a TIBOR. Materiál se však nesoustředí jen na tyto sazby, ale na indexy obecně. Případné přijetí evropské regulace bude mít dopad také do oblasti obhospodařování investičních fondů, například u fondů kopírujících index akcií nebo dluhopisů.

Lhůta pro vyjádření uplyne dne 29. listopadu 2012.

Bližší informace. 

Nejčtenější