Novinky

Novelizace nařízení o ratingových agenturách

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Ratingová agentura
  • Soukromý sektor

Dne 31. května 2011 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 513/2011, kterým se mění nařízení č. 1060/2010 o ratingových agenturách. Novelizace se provádí v souvislosti se zřízením evropského orgánu pro dohled v oblasti kapitálového trhu (ESMA) a zakotvením jeho působnosti. Nařízení je účinné od 1. června 2011.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější