Novinky

Novela zákonů upravujících kolektivní investování, podnikání na kapitálovém trhu a správních poplatků na úseku finančního trhu nabyla účinnosti

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Novela zákona
  • Kolektivní investování
  • Kapitálový trh
  • Správní poplatky
  • Finanční trh
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí sděluje, že zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony (zejména zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích) a který Poslanecká sněmovna schválila jako tisk 276, nabyl dnešního dne účinnosti. Zákon je vyhlášen jako předpis č. 188/2011 Sb.

K 15.07.2011 nabyly účinnosti rovněž 2 vládní nařízení 5 vyhlášek České národní banky související s novou právní úpravou. Bližší informace ve složce „Legislativa“ (Finanční trh > Kapitálový trh > Investiční služby a organizování trhů - Legislativa / Ochrana kapitálového trhu - Legislativa / Kolektivní investování a private equity - Legislativa).

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější