Novinky

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Nařízení
  • Vláda ČR
  • Cenné papíry
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí předložilo dne 4. února 2011 do vnějšího připomínkového řízení návrh nařízení vlády vydávaného v souvislosti s připravovanou novelou zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Nařízení, pokud se jedná o jednotlivé limity částek v euru, promítá do českého právního řádu směrnici 2010/73/EU, která novelizuje tzv. prospektovou směrnici (2003/71/ES), a tzv.transparenční směrnici (2004/109/ES).  Podkladem pro stanovení konkrétního peněžního vyjádření, jakož i jeho případné změny, bude vždy vydání legislativních aktů Evropské unie.

Související informace

 

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vnějšího připomínkového řízení. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslatdo 25. února 2011, na elektronickou adresu kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz.

Zdroj: MF - odbor 35: Finanční trhy II, odd. 351 - Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější