Novinky

Ministerstvo financí se vyjádřilo ke konzultačnímu materiálu Evropské komise ke změně směrnice o koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování (tzv. UCITS IV)

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Konzultace
  • Evropská komise
  • Kolektivní investování
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí se vyjádřilo ke konzultačnímu materiálu Evropské komise ke  změně směrnice o koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování (tzv. UCITS IV), pokud se jedná o úlohu depozitáře standardního fondu a pravidla pro odměňování správců standardních fondů.

Upozornění: Vyjádření je pouhou indikací přístupu, který lze zaujmout, a nepřestavuje oficiální stanovisko ministerstva k uvedené problematice.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější