Novinky

Evropská komise uveřejnila další návrh na novelizaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1060/2009, o ratingových agenturách

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropská komise
  • Evropský parlament
  • Ratingová agentura
  • Soukromý sektor

Evropská komise uveřejnila dne 15. listopadu 2011 na svých internetových stránkách v pořadí již třetí návrh na novelizaci nařízení o ratingových agenturách (tzv. NoRA 3).

Evropská komise má ambici návrhem snížit závislost tzv. regulovaných finančních institucí na externích ratinzích, zvýšit transparence ratingových agentur, zavést určitý prvek ingerence Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) do metodologií agentur pro vypracování ratingů a zakotvit pravidlo obligatorní rotace ratingových agentur.

Bližší informace v češtině lze nalézt na - Komise chce kvalitnější ratingy – tisková zpráva – 15.11.2011

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější