Novinky

Vyhláška č. 212/2010 Sb.

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Vyhláška
  • Centrální depozitář cenných papírů
  • Soukromý sektor

o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů

Ve Sbírce zákonů byla dne 30. června 2010 publikována s účinností od 1. července 2010 pod číslem 212/2010 Sb. (částka 72) . Vyhláška je vydávána k provedení zákonného zmocnění vyplývajícího ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu a upravuje způsob výpočtu částky, kterou budou platit orgány státní správy za informace, které jsou jim centrální depozitář cenných papírů a osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů povinny poskytnout na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Doporučované

Nejčtenější