Novinky

Evropská komise uveřejnila návrh na legislativní úpravu short sellingu a credit default swaps

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropská komise
  • Soukromý sektor

Evropská komise publikovala dne 15.9.2010 návrh nařízení upravující právní regulaci tzv. prodejů investičních nástojů na krátko (short sellingu) a swapům umožňujícím přenos úvěrového rizika (credit default swaps). Bližší informace uvádí tisková zpráva Komise - česká verze.

Návrh nařízení - anglická verze - je nyní postupen Evropskému parlamentu a Radě k projednání. Účinnost nařízení navrhuje Evropská komise ke dni 1. července 2012

Další informace lze nalézt na http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější