Novinky

Evropská komise publikovala návrh na změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, tzv. prospektové směrnice

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropská komise
  • Evropská rada
  • Evropský parlament
  • Soukromý sektor

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Snižuje administrativní zátěž a je zjednodušit, zlepšuje uplatňování směrnice, a zvyšuje tak její účinnost.

Nejčtenější