Novinky

Aktuální legislativní záměry Evropské komise - Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropská komise
  • Evropský parlament
  • Soukromý sektor
  • Kapitálový požadavek
  • Evropská rada

Doporučované

Nejčtenější