Novinky

Návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Novela zákona
  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí předložilo dne 16. dubna 2007 do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a některých dalších zákonů v souvislosti s transpozicí směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) a navazující prováděcí směrnice. Veřejnosti se pro informaci předkládá úplné znění měněných zákonů s vyznačenými změnami a důvodová zpráva ve verzi předložené do mezirezortního připomínkového řízení.

Nejčtenější