Novinky

Konzultační materiál Ministerstva financí k MiFID (I.): Pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Konzultace
  • Soukromý sektor
  • Ministerstvo financí

Konzultační materiál ke směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID) a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiál je věnován pravidlům jednání ve vztahu k zákazníkům. Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu (.PDF, 706 kB) je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů.

  • Lhůta pro zasílání připomínek byla stanovena do 15. října 2006.

Doporučované

Nejčtenější