Novinky

Konzultační materiál Ministerstva financí k MiFID (II.): Působnost MiFID a definice

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Konzultace
  • Ministerstvo financí
  • Soukromý sektor

Konzultační materiál ke směrnici o trzích finančních nástrojů (tzv. MiFID) a příslušné prováděcí směrnici. Tento konzultační materiál (.PDF, 682 kB) je věnován vymezení základních pojmů a rozsahu působnosti. Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy. Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý faktor pro přípravu účastníků finanční trhu na nový režim, který transpozice předmětných komunitárních předpisů přinese. Na základě výsledků veřejné diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat.

  • Lhůta pro zasílání připomínek byla stanovena do 8. prosince 2006.

Doporučované

Nejčtenější