Novinky

Konzultační materiál Ministerstva financí k MiFID (III.): Tržní infrastruktura

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Konzultace
  • Ministerstvo financí
  • Soukromý sektor

Tento konzultační materiál (.PDF, 673 kB)je věnován tržní infrastruktuře (celek B). Cílem tohoto konzultačního materiálu je iniciovat strukturovanou diskusi a získat názory a připomínky nejen od účastníků trhu, České národní banky, profesních organizací a odborné veřejnosti, nýbrž i od drobných investorů. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý faktor pro přípravu účastníků finanční trhu na nový režim, který transpozice předmětných komunitárních předpisů přinese. Návrh je tedy formulován jako strukturované východisko pro komplexní diskusi na téma tržní infrastruktury. Na základě výsledků veřejné diskuse bude formulována finální podoba návrhu paragrafovaného znění zákona, který bude cit. evropské předpisy transponovat.

  • Lhůta pro zasílání připomínek byla stanovena do 8. ledna 2007.

Nejčtenější