Novinky

Zveřejněn návrh nových regulačních technických standardů ke sdělením klíčových informací (PRIIPs-KID)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Finanční trh
  • Soukromý sektor
  • Investiční fondy
  • Kapitálový trh
  • Evropská komise
  • Legislativa EU

Evropská komise zveřejnila dne 7. září 2021 návrh úpravy regulatorních technických standardů (RTS) ke sdělením klíčových informací pro investory podle nařízení PRIIPs-KID. Příslušné RTS specifikují pravidla týkající se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínky pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení. Novelizací, na které spolupracovaly evropské sektorové orgány dohledu (ESMA, EIOPA, EBA), má podle Komise dojít především k posílení integrity způsobu výpočtu a prezentace nákladů a scénářů výkonnosti, a dále k uzpůsobení sdělení klíčových informací digitálním nosičům. V centru pozornosti byly při provedené revizi zejména tzv. multi-option investiční produkty a produkty rezervotvorného životního pojištění. V současnosti běží k návrhu v rámci Rady EU tzv. tichá procedura. Případné podněty k návrhu RTS lze Ministerstvu financí zasílat do 7.10.2021 na adresu konzultace@mfcr.cz.

Doporučované

Nejčtenější