Novinky

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, publikováno ve Sbírce zákonů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Kapitálový trh
  • Investiční fondy
  • Investiční společnost
  • Finanční trh
  • Nařízení vlády
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Soukromý sektor

Dne 3. května 2018 předložilo Ministerstvo financí vládě návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), který dne 23. května 2018 vláda na svém zasedání projednala a schválila.

Dne 5. června 2018 bylo nařízení vlády publikováno ve Sbírce zákonů. Nabytí účinnosti je stanoveno ke dni 21. července 2018.

Návrh nařízení vlády je předkládán v souvislosti s potřebou adaptovat český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, které nabude účinnosti 21. července 2018. Adaptace spočívá zejména ve vypuštění ustanovení o fondech peněžního trhu, která by byla s uvedeným evropským nařízením duplicitní. Současně se provádějí některé legislativně-technické změny v návaznosti na poslední novelu č. 133/2017 Sb.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější