Novinky

Novela vyhlášky České národní banky č. 247/2013 Sb. o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Kapitálový trh
  • Česká národní banka
  • Finanční trh
  • Investiční společnost
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Investiční fondy

Dne 19. prosince 2014 byla schválena novela vyhlášky č. 344/2014 Sb., kterou se s účinností od 1. ledna 2015 mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Novela promítá především změny obsažené v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu a dále zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Návrh vyhlášky byl projednán v rámci České národní banky a konzultován s Ministerstvem financí a Asociací pro kapitálový trh. Meziresortní připomínkové řízení se uskutečnilo od 13. října do 4. listopadu 2014. Vyhláška vedle obecných náležitostí podle správního řádu stanoví náležitosti žádosti, její formu a způsob podání.

Doporučované

Nejčtenější