Novinky

Zveřejněny oficiální překlady obecných pokynů k oznamovacím povinnostem podle AIFMD

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Kapitálový trh
 • Ochrana kapitálového trhu
 • AIFMD
 • Investiční fondy
 • Evropská komise
 • Evropské instituce
 • Zahraničí EU
 • Nařízení EU
 • Finanční nástroje
 • Soukromý sektor
 • Finanční instituce
 • Finanční instituce EU
 • Finanční trh
 • Investiční společnost

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zveřejnil dne 8. srpna 2014 oficiální překlady obecných pokynů k oznamovacím povinnostem podle čl. 3 odst. 3 písm. d) a čl. 24 odst. 1, 2 a 4 směrnice 2011/61/EU (AIMFD) – viz také čl. 110 nařízení Komise č. 231/2013 (nařízení provádějící AIFMD) a § 463 odst. 1 a 2, § 477 odst. 1 a § 464 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

Tyto pokyny se vztahují na příslušné dohledové orgány (v případě České republiky na Českou národní banku). Na tomto odkazu naleznete Obecné pokyny ESMA k oznamovacím povinnostem v českém jazyce.

Nejčtenější