Novinky

Vyhodnocení námětů pro novelizaci nařízení vlády o investování investičních fondů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Kapitálový trh
 • Investiční fondy
 • Investiční služby
 • Investiční společnost
 • Finanční instituce
 • Finanční investování
 • Finanční nástroje
 • Finanční sektor
 • Finanční trh
 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Soukromý sektor
 • Vyhodnocení

Dne 15. července 2014 zveřejnilo Ministerstvo financí výzvu k námětům pro novelizaci nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů. Na výzvu zareagovala pouze Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která zaslala několik připomínek.

Připomínky se týkaly

 • povahy investičních certifikátu a možnosti investovat do nich [§ 3 odst. 4 písm. a)],
 • úpravy investičních limitů standardních fondů v prvních 6 měsících od jeho vzniku, zejména ve vztahu ke vkladům (§ 25 odst. 4),
 • nejistoty ohledně výpočtu celkové expozice jinou než standardní závazkovou metodou (§ 38),
 • vyjasnění ohledně investičních limitů fondů peněžního trhu, zejména s ohledem na to, zda se jedná o standardní nebo speciální fond (§ 79 až 89),
 • úpravy vážené průměrné splatnosti a životnosti tak, aby zahrnovala i jiné majetkové hodnoty než nástroje peněžního trhu (§ 87 a 88),
 • zrušení investičních limitů fondů kvalifikovaných investorů ve vztahu ke komoditám (§ 90 odst. 1),
 • možnosti kontroly majetkových hodnot držených osobami ovládanými fondem kvalifikovaných investorů [§ 92 odst. 1 písm. a)],
 • doplnění možnosti fondů kvalifikovaných investorů rozkládat riziko téhož emitenta na úrovni podkladových aktiv (§ 93 odst. 1),
 • zdispozitivnění ustanovení o single asset fondech (§ 93 odst. 3), a
 • prodloužení lhůty podle § 93 odst. 4 písm. b).

Ministerstvo financí za tyto připomínky děkuje.

Doporučované

Nejčtenější