Novinky

Vláda předložila návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Investiční fondy
  • Investiční společnost
  • Kapitálový trh
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Soukromý sektor
  • Návrh zákona
  • Návrh
  • Finanční arbitr
  • Zaměstnanecké penzijní pojištění

Vláda České republiky dne 28. května 2014 projednala a schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu. Zpracovatelem návrhu je Ministerstvo financí.

Poslanecké sněmovně byl návrh postoupen dne 29. května 2014. Sněmovna jej bude projednávat jako sněmovní tisk 216 - http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=216.

Hlavním cílem tohoto návrhu zákona je v reakci na aplikační praxi zpřesnit některá ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podpořit tak jednoznačný výklad předmětné úpravy. Návrh zákona dále přináší nepatrné změny zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, a zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Doporučované

Nejčtenější