Novinky

Ve Sbírce zákonů publikováno sdělení MF o dni nabytí účinnosti směrnice UCITS V

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Kapitálový trh
  • Investiční fondy
  • UCITS
  • Směrnice EU

Směrnice UCITS V nabyde účinnosti dne 18. března 2016

Dne 26. září 2014 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 203/2014 Sb. publikováno sdělení Ministerstva financí ze dne 10. září 2014 o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014 (tzv. směrnice UCITS V).

Směrnice UCITS V nabyde účinnosti dne 18. března 2016, viz k tomuto § 665 zákona č. 240/2014 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Také viz aktualita MF o publikaci směrnice UCITS V a přiložené předmětné sdělení:

 

Nejčtenější