Novinky

Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu podepsán prezidentem

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Kapitálový trh
 • Investiční fondy
 • Investiční služby
 • Investiční společnost
 • Finanční instituce
 • Finanční investování
 • Finanční nástroje
 • Finanční sektor
 • Finanční trh
 • Soukromý sektor
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Dne 9. prosince 2014 Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu (sněmovní tisk č. 216), který jí byl vrácen Senátem s pozměňovacím návrhem. Poslanecká sněmovna přijala usnesení (hlasování č. 88), podle kterého vyslovuje souhlas s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem. Zákon následně dne 17. prosince 2014 podepsal prezident republiky a následně pak 18. prosince 2014 také premiér.

Zákon byl publikován ve Sbírce dne 29. prosince 2014 pod číslem 336/2014 a vstoupí v účinnost dne 1. ledna 2015. Zákonem se novelizuje zejména zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“).

Přiloženo je tedy úplné znění ZISIF ve znění aktuální novely (č. 336/2014 Sb.). Dále je přiložena samotná novela.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější