Novinky

Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu byl postoupen Senátu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Regulace trhu
  • Kapitálový trh
  • Ochrana kapitálového trhu
  • Investiční fondy
  • Investiční společnost
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Legislativní návrhy

Dne 7. října 2014 postoupila Poslanecká sněmovna návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu (sněmovní tisk 216) Senátu. Projednávání návrhu zákona jako senátního tisku č. 357 zařazeno na pořad 26. schůze Senátu (od 22. října 2014) jako bod č. 9.

Návrh zákona přináší změny nezásadního charakteru, a to zejména ve vztahu k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. V reakci na aplikační praxi se navrhovanými změnami text zákona normativně precizuje a napravují se nepřesnosti, jež mohou znejasňovat výklad předmětné úpravy. Novelou se tak podpoří jednoznačný výklad předmětné úpravy. V návrhu zákona jsou dále obsaženy dílčí novely zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi.

Dne 7. října 2014 postoupila Poslanecká sněmovna Senátu také návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmu (sněmovní tisk 252) a který má mimo jiné měnit také právní úpravu zdanění příjmů investičních fondů. Tento návrh zákona byl jako senátní tisk č. 343 zařazen také na pořad 26. schůze Senátu.

Nejčtenější