Novinky

Úřední věstník EU - publikováno nařízení Evropské komise č. 231/2013 provádějící některá ustanovení AIFMD

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • AIFMD
 • Investiční fondy
 • Kapitálový trh
 • Legislativa EU
 • Soukromý sektor
 • Úřední věstník EU

Dne 22. března 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.

Nařízení, které provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správních alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD) zejména upřesňuje některé podmínky nebo pravidla v oblastech:

 • povolovacího procesu obhospodařovatele speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů, který je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, včetně požadavků na kapitál,
 • jednání obhospodařovatele nebo administrátora, včetně pravidel pro odměňování, zamezení střetů zájmů aj.,
 • pověření jiného výkonem určité činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu,
 • činnosti depozitáře,
 • oznamovacích povinností a výpočtu pákového efektu, a
 • spolupráce v rámci dohledu.

Související dokumenty

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější