Novinky

Účinnost zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Investiční fondy
  • Investiční služby
  • Investiční společnost
  • Kapitálový trh
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF

S ohledem na množící se dotazy a podle informací, které má k dispozici, Ministerstvo financí sděluje, že zákon o investičních společnostech a investičních fondech („zákon“), který Poslanecká sněmovna schválila jako tisk 896, by měl nabýt účinnosti dne 19. srpna 2013. Zákon bude vyhlášen jako předpis č. 240/2013 Sb.

Téhož dne budou vyhlášeny i právní předpisy, které zákon provádějí. Jde o vládní nařízení upravující investování investičních fondů a sdělení klíčových informací speciálního fondu a vyhlášky České národní banky upravující odměny likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce, náležitosti žádostí, oznamovací povinnosti, pravidla hospodaření, statut fondu kolektivního investování a kontrolní povinnosti depozitáře standardního fondu.

Vyhlášené právní předpisy, jakož i pomocné a doprovodné dokumenty týkající se nové právní úpravy, budou v den účinnosti zákona zpřístupněny odborné veřejnosti na internetových stránkách ministerstva.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější