Novinky

Návrh nové právní úpravy investičních společností a investičních fondů postoupen Poslanecké sněmovně

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Investiční fondy
  • Investiční společnost
  • Poslanecká sněmovna
  • Soukromý sektor
  • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Vláda předložila dne 17. ledna 2013 Poslanecké sněmovně PČR návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tzv. „ZISIF“) a návrh doprovodného změnového zákona. Zpracovatelem návrhu je Ministerstvo financí a vláda návrhy zákonů schválila na schůzi dne 20. prosince 2012.
 
Sněmovna návrhy zákonů projednává jako sněmovní tisky č. 896 a 897

Odborné veřejnosti se předkládají dokumenty ve verzi předložené sněmovně; současně se připojuje tabulkový přehled základních regulatorních požadavků na investiční fondy a tabulkových přehled přípustných přeměn a dalších majetkových dispozic.
(Případná nesprávnost či nepřenost tabulek vyhrazena.)

Související dokumenty

Související dokumenty

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější