Novinky

MF předložilo vládě České republiky návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády upravující investování investičních fondů a o techniky k jejich obhospodařování

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Finanční trh
 • Investiční služby
 • Investiční společnost
 • Kapitálový trh
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Legislativní činnost MF
 • Legislativní návrhy
 • Nařízení vlády
 • Novela nařízení vlády
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Důvodem této stručné novely nařízení č. 243/2013 Sb. je úprava normativního textu u některých parametrů pro investování fondů kvalifikovaných investorů. Návrhu předcházela široká diskuse s odbornou veřejností. Návrh nařízení vlády přichází zejména s těmito důležitými změnami:

 • Za stanovených podmínek se umožňuje převod nemovitostí mezi podfondy jednoho investičního fondu.
 • Základní investiční limit na jednu majetkovou hodnotu aktivum pro fondy kvalifikovaných investorů se zvyšuje z 30 % na 35%.
 • Modifikuje se požadavek na výši fondového kapitálu pro fondy kvalifikovaných investorů s větším počtem kvalifikovaných investorů, hodlají-li využít výjimku z investičních limitů.
 • Prodlužuje se lhůta pro přizpůsobení se limitům ode dne vzniku fondu pro fondy kvalifikovaných investorů investující do nemovitostí a do nemovitostních společností.
 • Zavádí se přechodné období pro existující fondy kvalifikovaných investorů, které měly alespoň 10 investorů, u kterých se nemění okruh kvalifikovaných investorů, nebo v nichž je majoritním investorem přímo nebo nepřímo pojišťovna.

Odborné veřejnosti se předkládají relevantní dokumenty v předložené verzi.

Dokumenty ke stažení

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější