Novinky

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Kapitálový trh
 • Ochrana kapitálového trhu
 • Investiční fondy
 • Evropská komise
 • Evropské instituce
 • Zahraničí EU
 • Nařízení
 • Nařízení EU
 • Soukromý sektor
 • Finanční nástroje
 • Finanční instituce EU
 • Finanční trh
 • ELTIF

Dne 26. června 2013 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic. Evropským fondem dlouhodobých investic (tzv. ELTIF) se rozumí unijní alternativní investiční fond povolením k činnosti ELTIF uděleným na základě tohoto nařízení. V českých podmínkách tak bude tomuto fondu odpovídat investiční fond, který není standardním fondem a jehož obhospodařovatel je oprávněný přesáhnout rozhodný limit.

Z hlediska investiční strategie má být ELTIF oprávněn investovat pouze v oblasti vybraných infrastrukturních projektů, korporátních účastí a nemovitostí. Současně má být umožněno, aby investice do něj byly nabízeny i retailovým investorům. Návrh nařízení volněji navazuje na směrnici AIFM.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější