Novinky

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení upravujícího definici otevřeného a uzavřeného investičního fondu pro účely AIFMD

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • AIFMD
 • Evropská komise
 • Evropské instituce
 • Finanční instituce EU
 • Finanční nástroje
 • Finanční trh
 • Investiční fondy
 • Kapitálový trh
 • Nařízení
 • Nařízení EU
 • Ochrana kapitálového trhu
 • Soukromý sektor
 • Zahraničí EU
 • Legislativa EU

Dne 17. prosince 2013 byl na internetových stránkách Evropské komise publikován návrh prováděcího nařízení v přenesené pravomoci upravujícího definici otevřeného a uzavřeného investičního fondu pro účely AIFMD. Toto určení je významné zejména pro účely řízení likvidity a oceňování majetku a dluhů tohoto investičního fondu. Otevřeným investičním fondem je takový investiční fond, který odkupuje ze svého majetku jím vydávané (zaknihované) cenné papíry před svou likvidací. Při tomto posouzení se nepřihlíží k tomu, zda je se (zaknihovanými) cennými papíry vydávanými tímto fondem obchodováno na sekundárním trhu. Uzavřeným investičním fondem je takový investiční fond, který není otevřeným investičním fondem.

Doporučované

Nejčtenější