Novinky

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení upravující fond peněžního trhu a krátkodobý fond peněžního trhu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Kapitálový trh
  • Investiční společnost
  • Investiční fondy
  • Investiční služby
  • Fond peněžního trhu
  • Evropská komise
  • Zahraničí EU
  • Regulace
  • Legislativa EU
  • Soukromý sektor

Dne 4. září 2013 byl na internetových stránkách Evropské komise publikován návrh nařízení o fondech peněžního trhu ( „MMFR“). Nařízení zakotvuje společný rámec pravidel pro investiční fondy, které hodlají používat označení „fond peněžního trhu“ nebo zaměnitelné označení, zejména s ohledem na jejich investiční strategii, oceňování majetku, kapitálové rezervy, požadavky na transparenci a dohled nad dodržováním těchto pravidel. Ambicí MMFR je posílit stabilitu a likviditu fondů peněžního trhu, a to zejména fondů peněžního trhu s neměnnou hodnotou jimi vydávaných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (CNAV MMF).

Související informace

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější