Novinky

Evropská komise uveřejnila návrh nařízení upravující evropský fond dlouhodobého kapitálu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Investiční fondy
  • Investiční společnost
  • Kapitálový trh
  • Legislativa EU
  • Ochrana kapitálového trhu
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Evropská komise
  • Zahraničí EU

Dne 26. června 2013 byl na internetových stránkách Evropské komise publikován návrh nařízení o evropských fondech dlouhodobého kapitálu („ELTIFR“). Návrh nařízení zakotvuje společný rámec pravidel pro investiční fondy, které hodlají používat označení „ELTIF“, zejména s ohledem na jejich investiční strategii, zpeněžování majetku, požadavky na transparenci a dohled nad dodržováním těchto pravidel. Ambicí ELTIFE je usnadnit evropským podnikům přístup k dlouhodobému financování a rozšířit možnosti dlouhodobého investování nejen pro kvalifikované investory.

Související informace

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější