Novinky

Nová pravidla pro podnikání investičních společností a investičních fondů schválena vládou

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Investiční fondy
  • Investiční společnost
  • Pravidla
  • Soukromý sektor
  • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 20. prosince 2012 návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) a návrh doprovodného změnového zákona. Navrhovaná právní úprava sleduje materiální příklon k evropským konvencím v oblasti obhospodařování a administraci investičních fondů a nahrazuje stávající zákon o kolektivním investování a s ním související podzákonné předpisy.

Hlavním cílem návrhu ZISIF je vytvořit v České republice systém podmínek pro obhospodařování investičních fondů a provádění jejich administrace a podpořit atraktivitu podnikání v oblasti kapitálového trhu v českém právním prostředí. Schválený návrh respektuje, co je v oblasti regulace kolektivního investování v České republice známé, zaběhlé a funkční, a současně je, co do úpravy jednotlivých základních institutů, konvenční ve vztahu k úpravám zemí, jejichž přístup k regulaci kolektivního investování je možné považovat za standardní.

V průběhu přípravy návrhu zákona, byl návrh v jednotlivých klíčových momentech předkládán odborné veřejnosti k vyjádření. K problematice, kterou návrh upravuje, zorganizovalo Ministerstvo financí také dvě veřejná slyšení. Bližší informace k průběhu legislativního procesu lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva financí (Finanční trh - Kapitálový trh – Obhospodařování a administrace investičních fondů).

Mezi nejvýznamnější změny, které návrh zákona přináší, je rozlišování mezi obhospodařováním investičních fondů a prováděním administrace investičních fondů a rozšíření okruhu přípustných právních forem pro investiční fondy, vycházející přitom z lucemburské a německé právní úpravy. Blíže k tomu viz. přiložený dokument - Shrnutí závěrčné zprávy z hodnocení dopadů návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (RIA) (.PDF, 152 kB).

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech ve znění schváleném vládou bude k dispozici na stránkách ministerstva během první poloviny ledna. V současnosti se připravuje jeho předložení Poslanecké sněmovně.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější