Novinky

Návrh nové právní úpravy investičních společnosti a investičních fondů postoupen vládě

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Investiční fondy
 • Investiční společnost
 • Soukromý sektor
 • Kolektivní investování
 • Evropský parlament

Ministerstvo financí předložilo dne 27. září 2012 vládě České republiky návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Návrh zákona je vypracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012.

Návrh zákona je zásadně transpozičního charakteru a implementuje tyto předpisy Evropské unie:

 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (tzv. UCITS IV).
 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD).
 3. Směrnice Komise 2007/16/ES, 2010/43/EU a 2010/42/EU, které provádějí UCITS IV.
 4. Návrh směrnice, kterou se mění UCITS IV (tzv. UCITS V).

Zároveň navazuje na tyto přímo použitelné předpisy Evropské unie:

 • Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 a č. 584/2010, která provádějí UCITS IV.
 • Návrh nařízení Komise (EU), kterým se provádí AIFMD.
 • Návrhy nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci k AIFMD.
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu.
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání.

Hlavním cílem návrhu zákona je vytvořit v České republice systém podmínek pro obhospodařování investičních fondů a provádění jejich administrace, při zachovávání adekvátní a proporcionální míry ochrany investorů.

Návrh zákona přichází dále s těmito důležitými změnami:

 • rozlišování mezi obhospodařováním investičních fondů a prováděním administrace investičních fondů; dle návrhu zákona musí mít každý investiční fond obhospodařovatele, který bude vykonávat činnosti vlastní portfolio management a související řízení rizik a administrátora, který bude provádět administraci investičních fondů, přičemž osoba obhospodařovatele a administrátora může být totožná nebo funkci administrátora může vykonávat externí subjekt, od obhospodařovatele odlišný,
 • zaměření dohledu České národní banky podle toho, jaké jsou možnosti pro širokou veřejnost investovat do investičních fondů a jaké jsou zdroje systémového rizika,
 • rozšíření okruhu právních forem investičních fondů.

Odborné veřejnosti se předkládají relevantní dokumenty ve verzi předložené vládě; současně se připojuje tabulkový přehled základních regulatorních požadavků na investiční fondy a tabulkových přehled přípustných přeměn a dalších majetkových dispozic.

Související dokumenty

Spolu s návrhem zákona předložilo ministerstvo vládě také návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetí zákona o investičních společnostech a investičních fondech („doprovodný zákon“) a návrh nařízení upravujícího investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování.

 Související dokumenty

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh; publikováno 1.10.2012

Nejčtenější