Novinky

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uveřejnil návrh pokynů pro regulaci standardních fondů, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích („ETF UCITS“)

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Cenné papíry
  • Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
  • Regulace standardních fondů
  • Soukromý sektor
  • UCITS

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) uveřejnil na svých internetových stránkách návrh pokynů pro regulaci standardních fondů, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaných trzích. Návrh stanovuje pravidla pro upřesnění způsobu investování v případě, že standardní fond kopíruje určitý index (index-tracking) a řeší otázky týkající se používání některých technik obhospodařování - typicky swapových transakcí.

Lhůta pro vyjádření uplyne dne 30. března 2012.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Nejčtenější