Novinky

Úřední věstník EU - publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správních alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 - AIFMD

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Evropský parlament
  • Investiční fondy
  • Nařízení
  • Evropská rada

Dnešního dne byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správních alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010. Pro směrnice se vžilo označení AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive).

Jedná o přelomový akt Evropské unie na úseku kolektivního investování a private equity. Adjektivem „alternativní“ se zdůrazňuje její regulatorní vztah vůči směrnici 2009/65/ES (tzv. UCITS IV). Ambicí AIFMD je vůbec poprvé na úrovni evropského práva reglementovat obhospodařování entit kolektivního investování, které nejsou standardními (tj. UCITS) fondy. Směrnice obsahuje celou řadu (téměř stovku) zmocnění pro Evropskou komisi k jejímu doplnění a provedení. Prováděcí opatření Evropské komise tak budou rozhodná pro výklad řady ustanovení AIFMD. Ministerstvo financí plánuje v polovině tohoto měsíce uveřejnit k nové evropské úpravě konzultační materiál nastiňující její promítnutí do českého právního řádu.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh 

Doporučované

Nejčtenější