Novinky

Ministerstvo financí zveřejňuje konzultační materiál - Transpozice směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Konzultace
  • Soukromý sektor

Promítnutí směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) do právního řádu přinese významnou změnu v regulaci kapitálového trhu v České republice. AIFMD má totiž pokrýt oblast všech „alternativních“ a dosud neharmonizovaných subjektů/fondů shromažďujících peněžní prostředky od investorů za účelem jejich společného investování podle stanovené strategie., tzn. například private equity fondů, komoditních fondů a fondů nemovitostí. Adjektivum „alternativní“ má odlišovat tuto regulaci od regulace  tzv. standardních fondů kolektivního investování, neboli též tzv. UCITS fondů, jejichž právní režim již evropské právo harmonizuje (směrnice 2009/65/ES).

Cílem tohoto konzultačního materiálu je představit novou evropskou úpravu, kterou AIFMD přináší, a získat názory a náměty od profesních organizací a odborné veřejnosti k některým otázkám, které v souvislosti s hmotněprávní úpravou tohoto předpisu EU vystávají. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý faktor pro přípravu účastníků kapitálového trhu na nový režim, který transpozice tohoto předpisu EU přinese. Výsledky veřejné diskuse považujeme rovněž za důležité pro formulaci finální podoby návrhu zákona, který bude AIFMD zapracovávat.

Veřejná konzultace končím dnem 26. srpna 2011. Vaše vyjádření s předmětem „AIFMD“ lze zaslat na elektronickou adresu: kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz.

Související informace

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější