Novinky

Ministerstvo financí vydává konzultační materiál k novému zákonu o kolektivním investování

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Konzultace
  • Kolektivní investování
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí vydává konzultační materiál k novému zákonu o kolektivním investování. Revidovaná právní úprava by měla sledovat materiální příklon k českým a evropským konvencím v oblasti kolektivního investování. To vyžaduje i odpovídající úpravu nového zákona o kolektivním investování navazující na tradice stávajícího zákona o kolektivním investování, jak se vyvíjely od roku 1992, a stejně tak i na standardy států, jejichž právní řády jsou obecně považovány pro „fondové podnikání“ za nejpropracovanější. 

Základním obecným materiálním zdrojem nového zákona o kolektivním investování je materie dosavadního zákona o kolektivním investování, evropské předpisy, které musí návrh zapracovávat (především směrnice 2009/65/ES  tzv. UCITS IV a 2011/61/EU tzv. AIFMD), a právní úprava Lucemburska a dalších evropských zemí na úseku kolektivního investování. Revizní práce tedy vycházejí ze tří základních myšlenkových zdrojů. Jimi jsou:

  1. vyhodnocení vývoje právní úpravy reglementující kolektivní investování, včetně stávajících a chybějících institutů, jež se k ní vztahují,
  2. vyhodnocení právních předpisů z okruhu zemí, jejichž úprava kolektivního investování je moderní a investorsky atraktivní,
  3. promítnutí příslušných nařízení a směrnic přijatých na úrovni Evropské unie, jakož i návrh vznikající na této úrovni.

Pro bližší informace odkazujeme na shrnutí v úvodní části materiálu.

Odborná veřejná konzultace končím dnem 2. prosince 2011.

Vyjádření s konkrétními návrhy či doporučeními se zasílají elektronicky na adresu:  kapitalovy.trh[zavináč]mfcr.cz, a to vždy s označením „Nový ZKI“ v předmětu elektronické zprávy.

Související informace

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější