Novinky

Evropská komise uveřejnila návrh na novelizaci směrnic AIFMD a UCITS IV

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Evropská komise

Evropská komise uveřejnila dne 15. listopadu 2011 na svých internetových stránkách návrh novely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS IV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních fondů (AIFMD).

Hlavní novinkou, kterou má návrh přinést, je zakotvení povinnosti obhospodařovateli fondu kolektivního investování zavést v rámci systému řízení rizik taková opatření, jimiž vyloučí „výlučné a mechanické“ spoléhání na externí ratingy při obhospodařování majetku fondu. Externí ratingy by nadále měly představovat pouze jeden za způsobů hodnocení, který by však neměl převažovat.

Bližší informace v češtině lze nalézt na - Komise chce kvalitnější ratingy – tisková zpráva – 15.11.2011

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější