Novinky

Evropská komise uveřejnila konzultační materiál k otázkám „venture“ kapitálu a jeho významu pro malé a střední podnikání

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Evropská komise
  • Konzultace
  • Soukromý sektor

Evropská komise uveřejnila dne 15. června 2011 na svých internetových stránkách konzultační materiál k novému evropskému režimu pro tzv. venture capital a jeho významu (dostupnosti) pro malé a střední podnikání.

Venture capital je obvykle chápán jako peněžitá investice zvláštního fondu (venture capital fund) doprovozená jeho závazkem odborného poradenství nebo jiné asistence ve vztahu k určité společnosti, typicky za účelem dalšího slibného rozvoje takové společnosti. Za investici potom fond získává podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti.

Lhůta pro vyjádření uplyne dne 10. srpna 2011.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější