Novinky

Ministerstvo financí vydává konzultační materiál – TRANSPOZICE Směrnice UCITS IV - Zásadní novinky

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Konzultace
  • Soukromý sektor

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (.PDF, 2130 kB) přinese nezanedbatelný dopad do oblasti domácího finančního trhu. Záměrem ministerstva je transponovat tuto směrnici účelně, tj. vyhovět jejím požadavkům s ohledem na potřeby českého kapitálového trhu, a transparentně, tj. zapojit do konzultačního procesu širokou odbornou veřejnost.

Směrnice UCITS IV je přepracovaným zněním směrnice UCITS III, která již byla do českého právního řádu zapracována zákonem č. 189/2004 Sb.,o kolektivním investování, resp. jeho pozdějšími novelami. Komunitární úpravu, která je nová a která bude předmětem transpozice, lze rozdělit čtyřech základních oblastí. Toto rozvržení sleduje systematické uspořádání konzultačního materiálu:

  1. Master fondy a feeder fondy
  2. Fúze standardních fondů
  3. Uveřejňování klíčových informací pro investory
  4. Evropský pas investiční společnosti

Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy.

Lhůta pro zasílání vyjádření je stanovena do 1. března 2010.

Vyjádření k navrhovaným variantám, jakož i další komentáře k předmětu konzultace, zasílejte prosím elektronicky na adresukapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz, popřípadě i písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy tak, aby z označení vyjádření bylo zřejmé, že se vztahuje k tomuto konzultačnímu materiálu.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější