Novinky

Vyhodnocení veřejné konzultace - Blockchain, virtuální měny a aktiva

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Cenné papíry
  • Vyhodnocení
  • Konzultace
  • Peněžnictví a platební služby
  • Zaknihované cenné papíry
  • Veřejné diskuse

Vyhodnocení veřejné konzultace - Blockchain, virtuální měny a aktiva (využití technologie blockchain k evidenci cenných papírů)

Ministerstvo financí vyhodnotilo veřejnou konzultaci k tématu virtuálních měn a jiných virtuálních aktiv. Cílem konzultace bylo získat názor odborné veřejnosti na možnost právního ukotvení virtuálních aktiv a využití technologie blockchain k evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Konzultační materiál k tématu Blockchain, virtuální měny a aktiva (využití technologie blockchain k evidenci cenných papírů) byl publikován na webových stránkách Ministerstva financí dne 30. listopadu 2018. Odpovědi na veřejnou konzultaci bylo možné zasílat do 21. ledna 2019.

Do veřejné konzultace se zapojilo celkem 23 subjektů. Odpovědi zaslal orgán dohledu, 1 ministerstvo, 1 instituce kapitálového trhu, 6 podnikatelských asociací, 4 obchodní společnosti, 2 advokátní kanceláře, 1 banka, 1 směnárník, 1 podnikající fyzická osoba, 3 akademici a 2 fyzické osoby.

Došlé odpovědi zúčastněných respondentů využije Ministerstvo financí jako podklad pro vyhodnocení potřeby změny právní úpravy.

Ministerstvo financí děkuje všem, kteří se veřejné konzultace zúčastnili.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější