Novinky

Veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon o dluhopisech

Zahájení meziresortního připomínkového řízení a veřejná konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Cenné papíry
 • Dluhopisy
 • Finanční trh
 • Legislativa
 • Novela zákona
 • Regulace
 • Regulace finančních trhů
 • Kapitálový trh
 • Soukromý sektor
 • Meziresortní připomínkové řízení
 • Konzultace
 • Veřejné diskuse

Ministerstvo financí předložilo dne 4. srpna 2016 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění:

 • zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro předložení návrhu zákona je zejména potřeba odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů, která je zastaralá a neodráží trendy nejen západní, ale i východní Evropy. Ve stávající právní úpravě absentuje celá řada právních ustanovení a institutů, které jsou v právních řádech vyspělých evropských států zakotveny. To má za následek nižší atraktivitu emise hypotečních zástavních listů českými bankami oproti obdobným cenným papírům, které emitují zahraniční konkurenční hráči na trhu. Tyto nedostatky právní úpravy se dotýkají vydávání hypotečních zástavních listů na domácím, ale i zahraničním trhu a mohou mít zásadní negativní dopady pro celý bankovní a finanční sektor.

Předložený návrh zákona není transpoziční, jedná se o národní legislativní úpravu, která však plně respektuje evropské právní předpisy a je plně v souladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z jejího členství v Evropské unii.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do vnějšího připomínkového řízení. Případná vyjádření k návrhu zákona lze zaslat do 1. září 2016 na elektronickou adresu ales.kralik(zavináč)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější