Novinky

2015

Informace Ministerstva financí k cenným papírům (zejména dluhopisům) a finančnímu zajištění - rok 2015.

ilustrace

Vydáno

Publikován návrh nařízení EU o prospektu

Evropská komise publikovala dne 30. listopadu 2015 na svých internetových stránkách návrh Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování.