Novinky

Novela zákona o dluhopisech vyhlášena ve Sbírce zákonů a nabyde účinnosti dne 1. srpna 2014

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Cenné papíry
 • Dluhopisy
 • Finanční trh
 • Legislativa
 • Novela zákona
 • Regulace finančních trhů
 • Regulace
 • Kapitálový trh
 • Soukromý sektor

Ministerstvo financí sděluje, že zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, byl dne 22. července 2014 publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2014 Sb. Tento předpis tedy nabude účinnosti dne 1. srpna 2014.

Zákon mění a doplňuje dosavadní právní úpravu dluhopisů ve smyslu vyjasnění právního statutu tzv. hybridních dluhových nástrojů a přináší zpřesnění dosavadních zákonných ustanovení. Přichází především s těmito změnami:

 • na dluhové cenné papíry, které nejsou dluhopisy, lze pro příště zákon o dluhopisech (nebo jeho jednotlivé ustanovení) použít jen, pokud se zákona o dluhopisech dovolávají emisní podmínky nebo srovnatelný dokument těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů,
 • posílení materiální definice dluhopisu a tím související vyjasnění právního statusu dluhopisů,
 • jasná definice pojmu druh dluhopisů a nová úprava řešení sporů o obsah zvláštních práv spojených s dluhopisy,
 • větší flexibilita při zpřístupňování emisních podmínek, vymezení změn zásadní povahy nebo u podřízených dluhopisů.

Odborné veřejnosti se poskytuje novela v podobě vyhlášené ve Sbírce zákonů, důvodová zpráva a úplné znění zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, s vyznačením změn a doplnění plynoucích z novely.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější