Novinky

Úprava cenných papírů v novém občanském zákoníku

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Cenné papíry
  • Soukromý sektor
  • Občanský zákoník

Návrh nového občanského zákoníku, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna (sněmovní tisk 362), má ponovu rozlišovat mezi cenných papíry a zaknihovanými cennými papíry, umožnit vydávání inominátních cenných papírů a celkově cennopapírovou úpravu zmodernizovat a zpřesnit.

Odborné veřejnosti se pro přehlednost předkládá extrakt nejvýznamnějších ustanovení týkajících se cenných papírů obsažených v návrhu nového kodexu.

Doporučované

Nejčtenější