Novinky

Nová kolizní úprava pro cenné papíry

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Cenné papíry
  • Soukromý sektor

Dne 27. května 2011 nabyl účinnosti zákon č. 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a některé další zákony. Novela mění i zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, a přináší nová kolizní ustanovení pro určení právního, obligačního i věcného statusu pro cenné papíry.

Doporučované

Nejčtenější