Novinky

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona novelizující právní úpravu dluhopisů

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Návrh zákona
  • Vláda ČR
  • Dluhopisy
  • Novela zákona

Ministerstvo předložilo vládě dne 31.8.2011 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona je vypracován na základě Plánu legislativních prací na rok 2011. Nejpodstatnější změnou, kterou návrh zákona přináší, je odstranění povinnosti emitenta dluhopisů nechat si před vydáním dluhopisů schválit emisní podmínky. Dále se nově upravuje možnost, aby vlastníci dluhopisů rozhodovali o příslušných otázkách na schůzi vlastníků s využitím prostředků komunikace na dálku, například přímým dálkovým přenosem schůze obrazem a zvukem. Konečně dochází k upřesnění podmínek pro vydávání komunálních dluhopisů a dalšímu žádoucímu legislativnímu zpřesnění.

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají návrh zákona a související dokumenty ve verzi předložené vládě.

Související informace

 

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější