Novinky

Vyhodnocení druhé veřejné konzultace k materiálu Nová právní úprava finančního zajištění

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Vyhodnocení
  • Konzultace
  • Finanční zajištění
  • Soukromý sektor

Ministerstvo financí dne 15.3.2010 publikuje materiál vyhodnucující druhou veřejnou konzultaci (.PDF, 84 kB) k nové právní úpravě finančního zajištění.

Druhý konzultační materiál k nové právní úpravě finančního zajištění byl uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí dne 9.12.2009. Lhůta pro zaslání vyjádření byla stanovena do 13.1.2010. Publikace konzultačního materiálu byla dále elektronickou zprávou oznámena 17 advokátním kancelářím, jež se problematikou finančního zajištění zabývají, a 6 profesním asociacím působícím v oblasti finančního trhu.  Ministerstvo obdrželo vyjádření od celkem dvou advokátních kanceláří a dále České bankovní asociace a Asociace pro kapitálový trh ČR, které prezentovaly názor svých členů. Vyjádření zaslala také mezinárodní profesní asociace - ISDA.

Veřejnosti se předkládají shrnutí vyjádření účastníků veřejné konzultace. Cílem dokumentu není prezentovat výsledné řešení dané problematiky.

Doporučované

Nejčtenější