Novinky

Konzultační materiál Ministerstva financí k FCD - Nová právní úprava finančního zajištění

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Konzultace
 • Ministerstvo financí
 • Finanční zajištění
 • Soukromý sektor

Cílem tohoto konzultačního materiálu je získat názory a komentáře nejen od osob aktivně využívajících institut finančního zajištění, ale i od účastníků kapitálového trhu, profesních organizací a odborné veřejnosti vůbec. Jsou vítána nejen věcná vyjádření k variantním návrhům, ale i náměty k otázkám materiální či procesní povahy, úplnosti východisek, použité terminologii a její srozumitelnosti. Ministerstvo považuje konzultační materiál za důležitý prvek pro přípravu adresátů na změny v právním režimu, které promítnutí, respektive znovu promítnutí, předmětných komunitárních předpisů může přinést.

OBSAH

 1. Koncepční a obsahové zdůvodnění navrhovaného řešení
  • Kapitola 1: Vývoj práva Evropských společenství v oblasti finančního zajištění. Platná právní úprava a její zhodnocení
  • Kapitola 2: Hlavní principy navrhované právní úpravy
  • Kapitola 3: Ke struktuře a terminologii zákona o finančním zajištění
 2. Návrh legislativního řešení: Zákon o finančním zajištění
  • Kapitola 4: Základní ustanovení
  • Kapitola 5: Předmět a subjekt finančního zajištění
  • Kapitola 6: Zajišťování
  • Kapitola 7: Práva a povinnosti v souvislosti s nakládáním s finančním kolaterálem
  • Kapitola 8: Výkon práva na uspokojení z finančního kolaterálu
  • Kapitola 9: Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
  • Kapitola 10: Kolizní ustanovení

Zdroj: MF - odbor 35 - Finanční trh II - Kapitálový trh 

Doporučované

Nejčtenější