Novinky

Strategické přístupy k ochraně spotřebitele na finančním trhu v digitální době

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Finanční trh
  • Ochrana spotřebitele
  • Proč se finančně vzdělávat?
  • Soukromý sektor
  • OECD

Materiál Financial Consumer Protection Policy Approaches in the Digital Age připravila skupina G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection. Podtitul „ochrana majetku, dat a soukromí spotřebitelů“ indikuje oblasti, které v souvislosti s proměnou finančního trhu a jeho probíhající digitální transformací vyžadují patřičnou pozornost. Materiál blíže specifikuje dva principy (č. 7 a 8) z dokumentu G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection (2011; obsahuje deset zásadních principů pro ochranu spotřebitele na finančním trhu):

Strategické přístupy k ochraně spotřebitele na finančním trhu v digitální době

 

Doporučované

Nejčtenější